Ocena brak

NA JAKI OKRES POSTĘPOWANIE KARNE MOŻE ZOSTAĆ WARUNKOWO UMORZONE? JAKIE OBOWIĄZKI MOGĄ ZOSTAĆ NAŁOŻONE NA SPRAWCĘ, WOBEC KTÓREGO UMORZONO POSTĘPOWANIE KARNE?

Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011

Umorzenie występuje na okres próbny, który może wynosić od 1 roku do 2 lat.

Można nałożyć na sprawcę pewne obowiązki w postaci:

  • obowiązki informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby

  • obowiązku przeproszenia pokrzywdzonego

  • wykonywania obowiązku alimentacyjnego

  • powstrzymania się od nadużycia alkoholu lub używania innych środków odurzających

  • powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonymi lub innymi osobami w określony sposób

Podobne prace

Do góry