Ocena brak

Na czym polegało niebezpieczeństwo traktatu w Rapallo

Autor /Miron Dodano /18.10.2011

Traktat w Rapallo (16 kwietnia 1922r.)podpisany między Niemcami a Rosją Radziecką(oba rządy postanawiały nawiązać stosunki dyplomatyczne i handlowe, a ponadto wyrzekały się wzajemnych roszczeń finansowych będących skutkiem I wojny światowej..) uświadomił zachodnim mocarstwom niebezpieczeństwo zdominowania polityki niemieckiej przez orientację prorosyjską. W niemałym stopniu zaważyło to na całkowitej zmianie ich stanowiska wobec Niemiec.

Do góry