Ocena brak

Na czym polega teoria sprawiedliwości Adamsa

Autor /Hugon Dodano /22.02.2012

 

Teoria sprawiedliwości Stacy Adamsa

Według niego jednostka porównuje swój wkład pracy z wkładem osób zajmujących analogiczne stanowiska, czerpiąc z tego satysfakcję lub dyskomfort. Ważny jest tu stosunek nakładów do korzyści – porównywany u siebie i u innych. Korzyści – wszelkie czynniki nagradzające pracę, jak np. płaca czy status zawodowy. Nakłady – to wszystko to co jednostka wnosi jako pracownik.Sprawiedliwość jest tu kategorią subiektywną!

Weryfikowane były następujące tezy:

  1. Przepłacanie przy pracy na godzinęludzie przepłacani zwiększają swą efektywność, gdyż chcą zrównoważyć dyskomfort wynikający z faktu przepłacania;

  2. Przepłacanie przy pracy na akordstwierdzono, że takie osoby poprawiły zarówno ilość, jak i jakość swej pracy, aby zredukować różnice. Następnie osoby owe koncentrowały się albo na ilości, albo na jakości – w zależności od tego co lepiej wspierało poczucie słuszności.

  3. Niedopłacanie przy pracy na godziny – niedopłacane osoby zmniejszają swoje nakłady, aby uzyskać równowagę między nakładami i korzyściami.

  4. Niedopłacanie przy pracy na akord – takie osoby produkowały więcej produktów o niższej jakości, gdyż takie zachowanie nie powoduje istotnego wzrostu nakładów przy wzroście korzyści.

Do góry