Ocena brak

Na czym polega szlifowanie kamieni?

Autor /Bery Dodano /31.01.2012

Większość naturalnych kamieni szlachetnych ma po wydobyciu formę nieregularnych, nieatrakcyj­nych brył. Wykwalifikowany i zdolny jubiler potra­fi tak przeciąć i oszlifować przezroczyste kamienie, by błyszczały w świetle. Sposób cięcia i szlif ka­mienia określają zarówno konwencje, jak i struk­tura krystaliczna.
Spośród wszystkich kamieni szlachetnych naj­większą sławę, cenę i popularność zdobyły dia­menty. Diament, będący formą krystaliczną węg­la, jest najtwardszą substancją naturalną. Jednakże surowe kamienie z kopalń stosunkowo łatwo pękają wzdłuż pewnych płaszczyzn. Szlifierze mą dia­menty wzdłuż tych płaszczyzn, nadając kamieniom bardziej regularne kształty lub rozdzielając duże kamienie na mniejsze części. Pierwsze fazy szli­fowania diamentu dokonywane są za pomocą pił o dużej prędkości cięcia. W dalszej fazie obróbki diament jest osadzany w obrabiarce i cięty za pomocą innego kawałka diamentu. W ten sposób uzyskiwany jest zaokrąglony kształt kamienia.
To, że diamenty błyszczą, jest spowodowane sposobem załamywania się promieni światła w ich strukturze krystalicznej. Ta jest z kolei zmienia się w zależności od własności fizycznych materiału i sposobu jego oszlifowania. Kamienie 57- lub 58-ścienne błyszczą najdoskonalej i nazywane są bry­lantami. Ostateczne szlifowanie odbywa się za pomocą wirującej tarczy szlifierskiej pokrytej proszkiem diamentowym.
Cena kamienia szlachetnego zależy od jego wagi oraz jakości. Wagę kamieni określa się w karatach. Karat taki jest równy jednej piątej części grama, czyli 200 miligramów. Oszlifowany diament o przekątnej 6,5 mm ma wagę około 1 karata.

Do góry