Ocena brak

Na czym polega OBIEG WODY w przyrodzie?

Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011

Obieg wody w przyrodzie odbywa się pod działaniem energii słonecznej, oraz siły ciężkości. W czasie krążenia wody zachodzą procesy samoczyszczenia się jej zasobów, głównie przez odparowywanie i przesiąkanie przez grunt.

Na obieg wody składają się:

- parowanie z otwartych powierzchni wodnych lub parowanie z gruntu, oraz transpirancja, czyli odparowywanie za pośrednictwem zwierząt i roślin;

- unoszenie pary wodnej ku górze wskutek prądów wstępujących, dyfuzji;

- kondensacja pary wodnej (powstawanie chmur i mgieł);

- powstawanie opadów atmosferycznych (kropli wody, ziaren lodowych, płatków śniegu, gradowin, rosa, szron i szadź).

- opad atmosferyczny spływa po pow. gruntu lub wsiąka, zasilając wody płynące bezpośrednio na pow. wszechoceanu. Ponowne parowanie wód zamyka cykl krążenia. Niektóre głębinowe wody nie biorą udziału w krążeniu.

Do góry