Ocena brak

Na czym polega kształcenie wielostronne wg W. Okonia?

Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012

Przedmiotem kształcenia wielostronnego jest wszechstronny rozwój jednostki poddanej edukacji.

Trzy rodzaje aktywności:

  • Intelektualna – realizowana dwojako: przez przyswajanie i przez odkrywanie wiedzy.

  • Emocjonalna – przeżywanie wartości i ich wytwarzanie

  • Praktyczna – działanie przedmiotu. Wykonywanie zadań praktyczno – twórczych.

Aby wszystkie rodzaje aktywności oddziaływały na nasz umysł ważne jest uwzględnianie dwóch stron: asymilacyjnej i twórczej.

Asymilacja – przyswajanie odpowiednio wyselekcjonowanej wiedzy i dorobku sztuki i techniki.

Twórczość – ma możliwości rozwijania własnych zdolności , uzdolnień i sił twórczych. Odkrywanie wiedzy.

  • obejmuje stronę zmysłową, umysłową, praktyczną

  • celem kształcenia jest rozwój jednostki

  • występuje wszechstronny rozwój jednostki

  • rozwój osobowości, która rozwija się pod względem:

a)intelektualnym- nauka pisania, asymilowanie wiedzy, poznawanie, odkrywanie wiedzy

b)emocjonalnym - jak dziecko sobie radzi z emocjami?

-jak znosi krytykę?

-czy potrafi się komunikować?

-jak porozumiewa się z rówieśnikami?

Do góry