Ocena brak

Na czym polega konfederacja państwa?

Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012

Konfederacjagrupa utworzona przez partię, państwa albo miasta dla osiągnięcia określonych celów. Taka forma stowarzyszenia zakłada zachowanie pełnej równości.

Konfederacja państw czyli związek kilku państw, które ograniczyły część swej suwerenności na rzecz wspólnej polityki. 

Konfederacja państw można nazwać Unię Europejską. Konfederacja państw Unijnych obecnie za główny cel stawia: prowadzenie wspólnej zewnętrznej polityki ekonomicznej, zniesienie w państwach członkowskich wszelkich ograniczeń w kwestii swobodnego przepływu ludności, towarów i usług oraz kapitałów, a także wprowadzenie wspólnego obywatelstwa umożliwiające udział w wyborach do władz Unii Europejskiej.

Do góry