Ocena brak

Na czym polega konceptualizm Wilhelma Ockhama

Autor /Olaf Dodano /06.07.2011

Konceptualizm- jedna z postaci nominalizmu; polegał na przypisywaniu uniwersalności, jedynie pojęciom istniejącym jako realność myślowa, abstrakcja cech przysługujących rzeczom jednostkowym.

Odrzucając koncepcję realnego istnienia bytów ogólnych, czyli tak zwanych powszechniaków czy też uniwersaliów, Ockham twierdził, że nie należy mnożyć bytów nad konieczność (ta zasada ekonomii myślenia nosi nazwę „brzytwy Ockhama”. Oznacza to, że hipotezy dotyczące bytów o naturze ogólnej (uniwersaliów) są złudne i zbędne, a do poznania dochodzi się poprzez doświadczenie i stosowanie logiki.

Do góry