Ocena brak

NA CZYM POLEGA INSTYTUCJA TZW. SPOCZYWANIA BIEGU PRZEDAWNIENIA? NA CZYM POLEGA ZASADA NIEPRZEDAWNIENIA PRZESTĘPSTW I Z CZEGO WYNIKA?

Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011

Kodeks karny przewiduje ( w art. 104) tzw. spoczywanie biegu przedawnienia. Przedawnienie nie biegnie , jeżeli przepis ustawy nie pozwala na wszczęcie lub dalsze prowadzenie postępowania karnego. Przeszkoda we wszczęciu lub prowadzeniu postępowania musi więc mieć charakter przeszkody prawnej (np. immunitet poselski), a nie przeszkody faktycznej (np. nieujęcie sprawcy).

Nie uzasadniają jednak spoczywania przedawnienia takie przeszkody prawne, jak brak wniosku albo oskarżenia prywatnego.

Bieg przedawnienia wykonania kary ulega też wstrzymaniu w razie zawieszenia postępowania wykonawczego wobec niemożliwości ujęcia skazanego, który uchyla się od wykonania kary. Okres wstrzymania biegu przedawnienia nie może jednak przekroczyć 10 lat ( art. 15 § 3 KKW).

Podobne prace

Do góry