Ocena brak

Na czym polega instancyjność sądów?

Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012

Instancyjność - jest pojęciem określającym istnienie oragnu lub organów odwoławczych wyższego rzędu w stosunku do podmiotów wydających decyzję.

Instancyjność postępowania przed sądami oznacza to, że w przypadku każdego wyroku przysługuje nam prawo do odwołania się od tego orzeczenia do sądu nadrzędnego wobec sądu wydającego wyrok.

Podstawowym celem kontroli instancyjnej jest naprawa wadliwej decyzji procesowej. Działania kontrolne uruchamiane są na wniosek podmiotu, wg którego decyzja sądu pierwszej instancji była niewłaściwa. Dodatkowym warunkiem uruchomienia tego działania jest przede wszystkim status strony w postępowaniu wobec którego kontrola instancyjna miałby zostać uruchomiona.

Kolejnym niezwykle ważnym elementem kontroli instancyjnej jest fakt, że podlegają jej jedynie wyroki i orzeczenia które jeszcze się nie uprawomocniły.

Do góry