Ocena brak

Na czym polega i w jakiej formie jest udzielane dewizowe zezwolenie indywidualne

Autor /Romuald Dodano /21.12.2011

Indywidualne zezwolenie dewizowe jest wymagane na odstąpienie od. ograniczeń lub obowiązku w zakresach których nie udzielono ogólnego zezwolenia dewizowego albo udzielono takiego zezwolenia , ale na innych warunkach niż te na których ma nastąpić odstąpienie. Sprawy związane z udzieleniem indywidualnych zezwoleń dewizowych są rozstrzygane przez Prezesa NBP w drodze decyzji administracyjnej. Decyzje Prezesa NBP wydawane w sprawach są ostateczne. Prezes NBP może uchylić udzielone zezwolenie jeżeli korzystanie z niego odbywa się wbrew określonym w tym zezwoleniu warunkom. 

Do góry