Ocena brak

Na czym polega i jak jest zbudowany system motywowania w przedsiębiorstwie.

Autor /Lisa Dodano /03.05.2011

 

Motywowanie: nakłanianie pracowników i ich zespołów do określonych zachowań działań czy zadań.

To nakłanianie może mieć charakter zachęty namowy lub przymusu ekonomicznego.

Motywowanie oznacza zachęcanie kogoś do czegoś. Pobudzanie do czynu wpływanie na kogoś. W procesie zarządzania motywowanie polegać będzie na bezpośrednim włączaniu pracowników w nurty działalności przedsiębiorstwa oraz zaangażowanie w pracę i obowiązki przy wykorzystaniu umiejętności kwalifikacji pracowników w celu realizacji określonych zadań.

Z procesem motywacyjnym wiąże się ściśle system potrzeb ludzkich według Maslowa.

  • potrzeby fizjologiczne,

  • potrzeby bezpieczeństwa i ochrony,

  • uczucia i szacunku,

  • osiągnięć i kompetencji

  • potrzeby związane z samorealizacją.

Do góry