Ocena brak

Na czym polega aktywne słuchanie wypowiedzi partnera rozmowy.

Autor /eldendubs Dodano /23.06.2007

Proces komunikacji interpersonalnej obejmuje 2 podstawowe elementy a mianowicie:
1. słuchanie odpowiedzi partnera – odbiór,
2. mówienie, nadawanie informacji,

Większość ludzi nie potrafi aktywnie słuchać przekazywanych przez nadawcę informacji. Nastawiamy się na ich selektywny odbiór czyli tylko te elementy wypowiedzi, które dla nas mają znaczenie, dlatego pomijamy informacje, które obiektywnie rzecz biorąc mogą mieć podstawowe znaczenie.

Zdaniem psychologów proces słuchania wypowiedzi partnera powinien obejmować:
- obserwacje i interpretacje jego zachowania, czynności, mimiki, postawy ciała, chodzi o to czy te elementy zachowań są zgodne do przekazywanych treści.
Aktywne słuchanie powinno obejmować:
- zachęcanie partnera do szerszego ujawniania siebie, swoich doświadczeń oraz zapamiętywanie informacji przekazywanych przez mówiącego.

Aby skutecznie słuchać należy wykonać następujące czynności:
a). Należy skupić swoją uwagę na osobie partnera i zwrócić się w jego stronę, będzie to sygnałem że jest uważnie słuchany.
b). Należy utrzymywać kontakt wzrokowy z partnerem, ale nie dłuższy niż 15 sekund jednorazowo, dłuższe utrzymywanie wzroku budzi lęk i niepokój, podejrzenie.
c). Milczeć w skupieniu, gdy mówi.
d). Należy unikać czynności, które rozpraszałby tok myślenia i mówienia nadawcy np. nie bawić się przypadkowymi przedmiotami, nie czyścić paznokci, nie szukać czegoś.
e). Należy zachęcić partnera do kontynuowania wypowiedzi, poprzez zadawanie pytań.
f). W czasie słuchania od czasu do czasu własnymi słowami przedstaw to co zostaje powiedziane przez nadawcę (parafrazowanie wypowiedzi partnera).
g). Słuchając starać się uporządkować w świadomości te informacje, które przekazał Ci partner i zastanów się jaki cel chce osiągnąć przekazując te informacje.
h). Staraj się również określić pole strony emocjonalnej, które przeżywa partner z którym rozmawiasz i staraj się spojrzeć na jego problem z jego punktu widzenia, a nie tylko z punktu widzenia przepisów, regulaminów, określamy to jako decentracje interpersonalną.
i)Zanim nie zrozumiesz w pełni informacji, które przekazuje Ci nadawca nie osądzaj go nie wskazuj na negatywne cechy osobowościowe, nie doradzaj co powinien w takiej sytuacji zrobić.


Zdarza się, że pod wpływem przezywanych zwłaszcza negatywnych emocji (lęk, gniew) Twój rozmówca traci główny wątek swej wypowiedzi, gubi się, wówczas powinniśmy mu pomóc, sprowadzić tok rozmowy na właściwy tor np. „wiem, że to wszystko o czym mówisz jest dla ciebie ważne, ale wskaż mi która z t5ych spraw ma dla Ciebie podstawowe znaczenie, którą z nich chcesz się obecnie zając, jak planujesz rozwiązać swój problem?.

Ważnym dla osoby mówiącej potwierdzeniem, że jest szukana jest tzw. odzwierciedlona informacja jaką aktualnie przeżywa, emocje czy trudności np. mam wrażenie, że jesteś zdenerwowany, czuje, że się tym bardzo przejmujesz.

Do góry