Ocena brak

Myślenie zaburzone

Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013

myślenie zaburzone; może występo­wać jako: 1. Zaburzenie myślenia, pod względem formalnym, w postaci: -> spowolnienia lub zahamowania toku myślenia (typowy objaw depresyj­ny) -> przyspieszenia myślenia (typo­we dla -> zespołu maniakalnego), -> otamowania, rozkojarzenia, natło­ku myśli (typowo występują w schizofrenii), -> rozwlekłości, -> lepkości myślenia (występują w chorobach organicznych o. u. n., zwłaszcza w padaczce) i in. 2. Zaburzenia treści myślenia w postaci: -> urojeń, myśli natrętnych (-> natręctwa), myśli nadwartościowych. 3. Spadek sprawności myślenia związany z ogólnym obniże­niem funkcjonowania intelektualnego, zwłaszcza w sytuacjach wymagających czynnego wysiłku intelektualnego, zdolności do myślenia abstrakcyjnego i przyczynowo-logicznego (typowe dla -> zespołu psychoorganicznego). M. z. występuje w wielu różnych zaburze­niach psychicznych, a poszczególne jego rodzaje mogą współistnieć ze sobą.

Do góry