Ocena brak

Myślenie może znajdować się pod wpływem oddziaływań wewnętrznych lub zewnętrznych

Autor /Micky Dodano /01.07.2011

Każdy z tych typów oddziaływań nieco inaczej wpływa na proces myślenia. Można zatem wyróżnić dwa rodzaje myślenia:

Myślenie autystyczne, zdominowane przez oddziaływania wewnętrzne, emocje i procesy motywacyjne Ujawnia się np. przez swobodne skojarzenia, fantazjowanie i marzenia senne. Dostarcza takich gratyfikacji, które nie są dostępne w rzeczywistości. Pierwszą techniką służącą do badania takiego myślenia była technika swobodnych skojarzeń opracowana przez Carla Gustava Junga, choć pewne dane wskazują na to, że jej właściwą twórczynią była Sabina Spielrein, pacjentka, a potem uczennica Junga. 

Myślenie realistyczne, kierujące się zasadą rzeczywistości i ograniczone w pewnej mierze konwencjami społecznymi i logicznymi.

Uzależnione od stopnia złożoności problemu oraz zdolności indywidualnych. Im więcej danych trzeba uwzględnić przy rozwiązywaniu problemu, tym trwa ono dłużej

Występuje w sytuacjach problemowych.

Do góry