Ocena brak

MYŚL POLSKA, miesięcznik poświęcony sprawom polit., społ. i lit.-artyst.

Autor /Kasia_O Dodano /07.03.2012

MYŚL POLSKA, miesięcznik poświęcony sprawom polit., społ. i lit.-artyst., wyd. nieregularnie w Warszawie 1914-18; wydawca i red. W. Orłowski, od 1915 J. Mortkowicz. W prospekcie pisma akcentowano bezpartyjność, obronę zasad nar., hasła postępu i kultury, walkę z oportunizmem, marazmem i ugodą, twórczą pracę dla dobra przyszłości. Większość artykułów społ.-polit. dotyczyła zagadnień bytu nar. podczas wojny i kwestii odzyskania niepodległości, pióra m. in.: G. Daniłowskiego, N. Gąsiorowskiej, F. Kona, L. Krzywickiego, I. Moszczeńskiej, W. Rzymowskiego, S. Sempołowskiej, W. Studnickiego, S. Thugułta, L. Wasilewskiego, M. Zdziechowskiego. W dziale lit.-artyst. drukowano poezje: B. Leśmiana (Łąka), W. Wolskiego, S. Wyrzykowskiego, J. Lemańskiego, J. Kasprowicza (Księga ubogich), E. Słońskiego, J. Jedlicza, oraz C. Norwida (Wędrowny sztukmistrz, A Dorio ad Phrygium, Emil na Gozdawiu) i przekłady Miriama (U poetów)-, prozę: S. Żeromskiego (Wszystko i nic, Zamieć, Nowy ląd, Wisła), A. Struga (Chimera), E. Ligockiego (Sambra i Moza), F. Brodowskiego, J. Kadena (Sąd), Z. Nałkowskiej (Tajemnice krwi), Z. Kisielewskiego, M. Zabojeckiej i in.; dramaty: A. Górskiego (Próba grobu) i A. de Villiersa de L'Isle-Adam (Bunt, przekł. Miriam). Krytykę lit. reprezentowali: K. Irzykowski (O perfidii, Poradnik dla purystów, Wpływ wojny na literaturę), I. Matuszewski (Metafizyka Wyspiańskiego Nowa ,,legenda " o Żeromskim, recenzję powieści Żeromskiego i Sieroszewskiego), J. Lorentowicz (Polska pieśń niepodległa), T. Dąbrowski, J. Kleiner i inni. Przeglądy teatr. prowadzili : K. Wroczyński, A. Chojecki, M- Limanowski, B. Leśmian.

Jerzy Kądziela

Do góry