Ocena brak

Myśl ekonomiczna Adama Smitha

Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012

 

Procesy ekonomiczne zachodzące w Europie Zachodniej w XVI i XVII w. charakteryzuje między innymi zjawisko akumulacji pierwotnej.

Terminu tego (previous accumulation) pierwszy użył wybitny ekonomista angielski Adam Smith (XVII-XVIII w.). według niego akumulacja pierwotna „nie jest wynikiem kapitalistycznego sposobu produkcji, tylko jego punktem wyjścia"” a w istocie swej „nie jest więc niczym innym, jak historycznym procesem oddzielania wytwórcy od środków wytwarzania”. Ten proces oddzielania odbywał się drogą przymusu pozaekonomicznego.

Za istotę akumulacji pierwotnej uznał Marks dwa zjawiska: po pierwsze pojawienie się ludzi, którzy pozbawieni byli środków produkcji, a więc tym samym podstaw egzystencji, po drugie – powstanie dostatecznych kapitałów, które mogły być obrócone na czele pozakonsumpcyjne.

Jednym z najważniejszych zjawisk społeczno-gospodarczych, związanych z akumulacją pierwotną i całokształtem życia gospodarczego omawianej epoki, jest stopniowe formowanie się rynku pracy najemnej.

Podobne prace

Do góry