Ocena brak

Myositis ossificans i zwapnienia

Autor /gregory Dodano /03.12.2013

Te częste powikłania urazów i uszkodzeń mięśni stanowią odrębne jednostki chorobowe. Pierwsza polega na prawdziwym heterotropowym kościotworzeniu, zaś druga stanowi przykład metaplazji wapniowej z powodu odkładania soli wapnia w niedokrwionej tkance włóknistej.

O ile myositis ossificans prawie zawsze stanowi następstwo stłuczeń bezpośrednich, o tyle zwapnienia stanowią wyraz degeneracji i są częściej zejściem urazów typu pośredniego, np. rozciągnięcia mięśnia. Co więcej, myositis ossificans występuje w obrębie mięśni, podczas gdy zwapnienia mogą dotyczyć także powięzi. Chociaż wyraźnych różnic między nimi nie ma, to dokładne badanie kliniczne oraz radiologiczne pozwala je odróżnić; różnice dotyczą także umiejscowienia.

myositis ossificans mamy do czynienia z kością strukturalną i zupełnie jednoznaczną radiologicznie o jednorodnej gęstości podczas gdy depozyty wapnia dają obraz nieregularnie rozmieszczonych zwapnień, o różnej gęstości, z nieregularnymi brzegami i oczywiście całkowitym brakiem struktury kostnej.

Dokładne rozpoznanie ma podstawowe znaczenie, gdyż stany te wymagają różnego leczenia.

 

Podobne prace

Do góry