Ocena brak

Muzyka baroku

Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013

Najdłuższa epoka w dziejach muzyki nowszej, epoka wspólnych tendencji, a potem wielkiejsyntezy, która w Bachu znalazła swego najznakomitszego przedstawiciela. Muzycznodwiekowa podstawa tej epoki stula sie monodia z towarzyszeniem tzw. bosso continuo;muzyka uproszczona jest tu do modelu harmonicznego, który mógl stanowic podstawe wielunowych rodzajów muzyki z opera na czele.

Wytworzyło sie nowe poczucie tonalne (tzw.system dur-moll), które umoliwiało tworzenie muzyki bez ogladania sie na jejdotychczasowe kanony linearnej zgodnosci. Te swobode w tworzeniu wyczuwa sie w wieluformach, nie tylko w operze, ale i w kantatach czy oratoriach.

Wybitni twórcy baroku niezapominali jednak o wadze myslenia polifonicznego; ich zas fuga jest przeniesienie koncepcjikontrapunktycznych z muzyki wokalnej do muzyki instrumentalnej, która w tej epoce zaczetasie rozwijac na prawach nowy cli i samodzielnych. Ostatnim siewem baroku stal siewirtuozowski styl „galam", styl nowego odczuwania muzyki, prowadzacy ju bezposrednio do klasycyzmu.

Podobne prace

Do góry