Ocena brak

MUSTANG P-51, North American - samolot

Autor /jajo Dodano /27.02.2011

Amerykański samolot myśliwski, je­den z najlepszych w II wojnie świa­towej, powstał w 1940 r. W kwietniu tego roku przebywająca w Stanach Zjednoczonych brytyjska komisja ds. zakupów zaproponowała dyrektoro­wi zakładów North American Avia-tion Inc. Jamesowi H. „Dutch" Kin-delbergowi podjęcie licencyjnej bu­dowy myśliwców Curtiss P-40 dla *RAF-u. Kindelberg, ujęty honorem, stwierdził, że jego zakłady potrafią zbudować samolot z tym samym sil­nikiem (Allison V-1740) jak w P-40, ale znacznie lepszy.

Brytyjczycy wy­razili zgodę i 10 kwietnia zamówili prototyp, stawiając warunek, że musi być gotowy w ciągu 120 dni. Grupa konstruktorów pod kierownictwem Raymonda H. Rice'a i Edgara Schmueda wykonała zadanie trzy dni przed wyznaczonym terminem. Prototyp oblatano 26 października 1940 r.; oznaczony symbolem NA-73X, rozwinął prędkość o 40 km/h większą niż P-40. Brytyj­czycy potwierdzili zamówienia na 320 samolotów. Pierwsza partia do­tarła w listopadzie 1941 r. do Wiel­kiej Brytanii, gdzie samolot nazwa­no Mustang Mk /; wiosną 1942 r. rozpoczęły służbę w jednostkach bojowych jako samoloty rozpozna­nia taktycznego. Ponieważ silniki Allison okazały się nie najlepsze, RAF przekazał zakładom Rolls-Royce je­den z samolotów w celu przeprowadzenia prób z silnikiem Merlin 65. W Stanach Zjednoczonych wyposa­żono dwa samoloty w silniki Pac-kard ¥-1650-3. Wyniki przeszły wszelkie oczekiwania: prototyp XP-51B z silnikiem Packarda osiągnął 30 listopada 1942 r. prędkość 710 km/h na wysokości 9000 m, tj. o 72 km/h większą niż samolot z sil­nikiem Allison.

Prędkość wznosze­nia była również znacznie większa: XP-51B osiągał pułap 6100 m w cią­gu 5 minut i 54 sekund, gdy wynik poprzednika wynosił 9 minut. Pro­dukcja seryjna nowej wersji rozpoczę­ła się późną wiosną 1943 r. w zakła­dach w Inglewood. RAF otrzymał 300 nowych samolotów, a w listo­padzie 1943 r. myśliwce P-51B *USAAF przesłano amerykańskiej 8 armii lotniczej w Wielkiej Bryta­nii. W 1944 r. opracowano nową wersję D, w której zmieniono kształt tylnej części kadłuba i kabi­ny pilota, poprawiając znacznie wi­doczność do tyłu oraz tylne usterze-nie. Zainstalowano też silnik o większej mocy i wzmocnionouzbrojenie. Dzięki tym zmianom osiągi i wartość bojowa samolotów poprawiły się.

Prace rozwojowetrwały dalej i w 1945 r. wyproduko­wano najszybsze samoloty w wersji H, rozwijające prędkość 784 km/h,jednakże ze względu na koniec woj­ny wybudowano ich tylko 555. Za­mówienie na 1700 samolotóww wersji H, jak i na samoloty w we­rsji L i M (podobne do H, ale z in­nymi silnikami) zostało anulowane.Mustangi ze względu na duży zasięgokazały się doskonałymi myśliwca­mi eskortującymi formacje bom­bowców atakujących cele w Niem­czech i Japonii. W czasie wojny wy­konały 213 873 loty (o łącznym czasie trwania l 120 000 godzin), w których zniszczyły 4950 samolo­tów nieprzyjaciela, z czego 4131 na lotniskach. Ostatnią misją był udział w osłonie bombowców atakujących 14 sierpnia 1945 r. Osakę. Do koń­ca wojny na Dalekim Wschodzie (2 września 1945 r.) wyprodukowa­no 15 586 tych samolotów, z czego 7956 w wersji D.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHN1CZNE (P-51D)

silnik PackardV-1650-7 o mocy 1612 KM

rozpiętość 11,89 m

długość 9,85 m

maks. masa startowa 5206 kg

maks. prędkość 703 km/h

zasięg 1529 km (z dodatkowymi zbiornikami 3347 km)

6 najcięższych karabinów maszynowych kal. 12,7 mm

907 kg bomb lub 6 rakiet kal. 127 mm pod skrzydłami

Podobne prace

Do góry