Ocena brak

MUSEION, miesięcznik poświęcony literaturze i sztuce

Autor /muzzza Dodano /07.03.2012

MUSEION, miesięcznik poświęcony literaturze i sztuce, wyd. w Krakowie i Paryżu 1911-13 pod red. L. H. Morstina i W. Kościelskiego. Program M. był wyrazem reakcji przeciw estetyce modernist.; pismo głosiło konieczność zwrotu do tradycji klas., sprawdzonej w historii eur. kultury. Założenie to realizowano przez liczne przekł. z literatury gr. i rzym. (Ajschylos, Arystofanes, Teokryt, Wergiliusz, Hezjod w przekł. J. Kasprowicza, L. H. Morstina, A. Górskiego, B. Butrymowicza, J. Jedlicza, L. Rydla i in.), zainteresowanie klasycyzmem franc. (Racine, Molier) i - śladem parnasistów - poetami Plejady (J. du Bellay, P. Ronsard) oraz twórczością Sz. Szymonowica i J. Kochanowskiego. Stałymi współpracownikami M. byli m. in. K. Morawski i T. Sinko. Tendencje neoklas. preferował kierownik działu krytyki lit. A. Grzymała-Siedlecki (pod pseud. Quis), który występował przeciw ideowo-artyst. podstawom modernizmu i przeciw mistycyzmowi neoromant., atakował nietzscheanizm (studia o Oziminie W. Berenta, o K. Tetmajerze i A. Strugu), a pozytywnie oceniał klasycyst. ewolucję L. Staffa, poety najczęściej w M. drukowanego. Dobór oryginalnych tekstów był eklektyczny, zarówno poet. (E. Leszczyńskiego, który prowadził dział poezji, W. Korab-Brzozowskiego, E. Ligockiego), jak dram. (Rydla, Morstina, K.H. Rostworowskiego) i prozaicznych (B. Adamowicza, Struga, P. Choynowskiego, G. Daniłowskiego). Równie wiele miejsca zajmowały w M. problemy malarstwa i rzeźby (gł. franc.) neoklasycyzmu i impresjonizmu (liczne reprodukcje na wkładkach). O sztuce pisali m. in. A. Potocki, A. Lauterbach, Z. Lubicz-Zaleski. M. był ostatnim wybitnym czasopismem okresu Młodej Polski.

OLP V 1 (K. Meloch); L. H. MORSTIN Życie artystyczne i umysłowe Krakowa i Paryża przed dwudziestu pięciu laty. ,,M.", Kr. 1934; A. SEMKOWICZ Przegląd treści „M." 1911-1913, Lw. 1937; T. SIVERT „M. " o problemach sztuki,Sztuka i Krytyka" 1956 nr 3/4; M. STAŁA Instynkt harmonii. Wokół programu „M.", Zesz. Nauk. UJ. Prace Hist.lit. 39 (1980).

Jerzy Kądziela

Podobne prace

Do góry