Ocena brak

MUELLER STANISŁAW ANTONI

Autor /muzzza Dodano /07.03.2012

MUELLER STANISŁAW ANTONI, ur. 20 III 1877 we Lwowie, zm. 2 VII 1944 w Krakowie, prozaik. Pracował w Drohobyczu i Lwowie jako adwokat (do 1916), we Lwowie i Warszawie jako wyższy urzędnik w przemyśle naftowym (do 1922), w Krakowie jako dyr. banku. W młodości związany był z kręgiem lit. > Płanetników, a szczególnie z L. Staffem i O. Ortwinem. W Drohobyczu napisał powieść Henryk Flis (1908, wznów, z przypisami i posłoWiem M. Puchalskiej 1976), częśc. autobiograficzną zawierającą autentyczne realia i aluzje personalne. Przedstawił w niej drohobycko-borysławskie zagłębie naftowe, samodzielnie i odrębnie traktując temat środowiska wielkoprzemysłowego, podejmowany przez W.S. Reymonta, W. Berenta, G. Glassa. Jest to też powieść o artyście młodopol.; na tym gruncie autor przeprowadza krytykę samowiedzy psych, człowieka, analizuje mistyfikacje świadomości artysty, istotne zwł. dla moralnej interpretacji procesu twórczego. Powieść M. jest jedną ze sporadycznych w epoce Młodej Polski prób rozwinięcia problemów postawionych przez K. Irzykowskiego w —> Pałubie. Posługuje się obficie parodystycznymi i groteskowymi formami wyrazu i korzysta z technik narracyjnych, które na szerszą skalę stosowane będą przez prozaików 20-lecia międzywojennego.

PSB 22 (M. Puchalska); OLP V 3 (taż); T. DĄBROWSKI Wizerunki, Krytyka" 1908 z. 7; K. IRZYKOWSKI Jeszcze jeden Hamlet, w: Czyn i słowo, Lw. 1913; A. BUDRECKA S.A.M. i jego powieść „Henryk Flis", Prace Polonist. 28 (1972); A. ZAGAJEWSKI Oryginał, falsyfikat, w: Drugi oddech, Kr. 1978. 

Mirosława Puchalska

Podobne prace

Do góry