Ocena brak

Mózgowe porażenie dziecięce.

Autor /MesyitendyMes Dodano /21.02.2005

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD,MPDz)- to zespół przewlekłych, ale nie postępujących zaburzeń i uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, zwłaszcza ośrodkowego neuronu ruchowego.
USZKODZENIA MÓZGU:
20% przypadków powstaje w okresie ciąży, 60% przypadków- okres okołopłodowy, 20% pierwsze lata życia dziecka,

* Porażenie połowicze (hemiplegia)- to zaburzenie postawy ruchów i napięcia mięśniowego jednej strony ciała. Charakteryzuje się specyficznym, spastycznym ustawieniem ręki i nogi.
* Porażenie obustronne (diplegia)- obejmuje najczęściej kończyny dolne, ręce są dość sprawne choć takie ruchy jak pisanie, szycie, mogą sprawiać trudności. Dzieci poruszają się charakterystycznie na palcach.
* Porażenie czterokończynowe- zaburzenia postawy i ruchów dotyczą całego ciała, głowy, tułowia i kończyn. Mogą występować trudności w gryzieniu, połykaniu i w wykonywaniu ruchów artykulacyjnych z powodu porażenia mięśni języka, gardła i warg. Dzieci nie utrzymują postawy pionowej, mogą leżeć, pełzać, albo siedzieć.
* Porażenie móżdźkowe- główna cecha to występujące drżenie zamiarowe.
* Postać pozapiramidowa- charakterystyczne ruchy mimowolne obejmujące mięśnie twarzy, artykulacja i ruchy głowy.
Przyczyny mózgowego porażenia dziecięcego:
Stany spowodowane patologią ciąży: 1. Infekcje wewnątrzmaciczne, 2. Konflikt serologiczny, 3. Zatrucie ciążowe, 4. Przewlekłe choroby matki, 5. Nadużywanie leków,

•Stany spowodowane patologią porodu: 1. Wcześniactwo z racji niedojrzałości ośrodkowego układu nerwowego, 2. Zbyt wysokie stężenie bilirubiny (główny składnik żółci) , 3. Niedotlenienie , 4. Krwawienie śródczaszkowe ( krwawienie do mózgu), 5. Urazy,

•Czynniki poporodowe: 1. Zapalenie opon mózgowych, 2. Zapalenie mózgu, 3. Urazy, 4. Wodogłowie.

Podobne prace

Do góry