Ocena brak

Motywacja turystyki wodnej

Autor /goalgeRok Dodano /14.04.2006

Wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych dla obsługi ruchu turystycznego posiada w Polsce długą tradycję. W przeszłości, główną rolę pełniły jednostki żeglugi pasażerskiej tzw. „Białej Floty”. Od początku lat 80-tych wiele jednostek żeglugi pasażerskiej zostało wycofanych z eksploatacji i nastąpiło bardzo wyraźne zmniejszenie się przewozów. Jednak w ostatnich latach obserwuje się wyraźne ożywienie ruchu turystycznego na drogach wodnych Polski w takich formach jak:
- żegluga pasażerska ,
- turystyka żeglarska,
- turystyka kajakowa.
Dalszy rozwój ruchu turystycznego na szlakach wodnych ma istotne znaczenie dla rozwoju turystyki krajowej, a także zagranicznej co wynika ze spójności polskich dróg wodnych z systemem dróg europejskich.

Najlepszą motywacją turystyki wodnej jest dokładna, fachowa i rzetelna informacja o możliwościach walorach płynących z tej formy wypoczynku. Polska należy do krajów o stosunkowo bogatej sieci wód powierzchniowych, do której zaliczamy wody płynące (rzeki i kanały) oraz stojące (jeziora i sztuczne zbiorniki wodne). Długość dróg wodnych w naszym kraju wynosi ponad 4 tysiące km, niestety z tej bogatej sieci tylko niewielka część jest wykorzystywana do celów turystyczno – rekreacyjnych.

W związku z faktem, iż drogi wodne charakteryzują się znacznie korzystniejszymi parametrami (szerokość, głębokość, długość, drożność) w stosunku do turystycznych szlaków wodnych, jest szansa tworzenia odpowiednio bogatszej oferty produktów turystycznych. Drogi wodne umożliwiają stosowanie różnego rodzaju sprzętu wodnego, począwszy od statków żeglugi pasażerskiej przez łodzie żaglowe, barki przystosowane do wędrówek wodnych, tramwaje wodne, tratwy , kajaki czy też łodzie wiosłowe. Szczegółowy opis szlaków wodnych i infrastruktury turystycznej występującej wzdłuż w/w szlaków tj. przystanie kajakowe, jachtowe, wypożyczalnie sprzętu, dostępne bazy noclegowe oraz krótkie opisy atrakcji turystycznych występujących wzdłuż szlaku np. zabytki, atrakcje przyrodnicze itp.. zwiększają atrakcyjność turystyki wodnej.

Przykładowo, okolice Ostródy dzięki atrakcyjnym warunkom geograficzno- przyrodniczym mają duże możliwości rozwoju turystyki. Walory turystyczne , typu:
- urozmaicona rzeźba terenu,
-bogata sieć wód powierzchniowych (szczególnie jezior z doskonałymi połączeniami kanałowymi
-duże kompleksy leśne,
-sieć dróg kołowych,
przyciągną niejednego entuzjastę turystyki.
Osobliwością turystyczną jest system wodny Kanału Ostródzko-Elbląskiego, którego łączna długość szlaków żeglugowych wynosi 167km, w tym szlak z Ostródy do Elbląga -80 km. Żegluga Gdańska z siedzibą w Ostródzie obsługuje w sezonie letnim regularne rejsy statków pasażerskich na trasach Ostróda – Elbląg, Ostróda – Iława oraz organizuje na zamówienie wycieczki do Starych jabłonek i przejażdżki po Jeziorze Drwęckim.
Brzegi jezior systemu kanału są na ogół zalesione i łatwo dostępne, co sprzyja biwakowaniu. Najbardziej atrakcyjne miejscowości na szlaku systemu kanału to: Tarda nad jeziorem Bartężek , Piławki i Bajka nad jeziorem Drwęckim , Kaczory nad Jeziorem Pauzeńskim, Zakątek i Kutno nad jeziorem Szeląg Wielki oraz Stare Jabłonki nad jeziorem Szeląg mały.
Przez jezioro Drwęckie przepływa rzeka Drwęca uznana za jedną z najczystszych rzek w Polsce. Wypływa ze źródeł poniżej jeziora Omin w pobliżu wsi Drwęck. W górnym biegu ma charakter rzeki górskiej, tworzy malownicze przełomy, a na odcinku od Samborowa do Wisły wykazuje cechy rzeki nizinnej, doskonale nadającej się do turystyki wodnej.
W skutek narastającego ruchu turystycznego Ostródę i okolice zaliczono do terenów turystycznych. Nasilenie turystyki przypada na okres letni ale również w innych porach roku można wypoczywać w przystosowanym do tego celu ośrodkach w Ostródzie, Piławach, Starych Jabłonkach i Tardzie.

Wyżej przedstawione informacje plus zdjęcia powinny się znaleźć nie tylko na stronie internetowej poświęconej od początku do końca turystyce wodnej, lecz również w formie specjalistycznego informatora na płycie w każdej księgarni, czytelni i bibliotece, ponieważ w Polsce jest wiele miejsc tak fantastycznych jak okolice Ostródy gdzie można by uprawiać turystykę wodną. Zbyt małe nagłośnienie tego typu miejsc oraz nie do końca pełna oferta turystyczna ze względu na ograniczenie finansowe lub też świadomość organizatorską związaną z potrzebami klientów powoduje, iż forma turystyki wodnej jest niezbyt dobrze rozpowszechniona.

Podobne prace

Do góry