Ocena brak

MOTYWACJA

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

MOTYWACJA (nłc. motivus = skłaniają­cy do ruchu) ang. motivation; fr. motivation; nm. Motwation

  1. psych. Układ wewnętrznie powiązanych, potencjalnie lub aktualnie działają­cych —> motywów (I).

  2. psych. Proces dynamizujący zacho­wanie i ukierunkowujący je ku jakiemuś celowi. U podłoża motywacji znajdują się potrzeby biologiczne, społeczne i psycho­genne łącznie z systemem uznawanych wartości. -^ Osobowość (2).

Niektóre teorie motywacji (zależnie od koncepcji osobowości) ograniczają strukturę motywacyjną do nielicznych (S. Freud) lub wielu (W. McDougall) instynktów lub po­pędów, wrodzonych lub nabytych (A. Ad­ler); i inne przyjmują koncepcję niepowta­rzalnego układu cech psychicznych (psy­chologowie radzieccy) lub nawyków (E. R. Guthrie) kształtowanych w procesie roz­woju jako rezultat doświadczenia osobni­czego.

Podobne prace

Do góry