Ocena brak

Motyw wesela w literaturze

Autor /kostek Dodano /11.04.2013

Wesele - Uroczystość odbywająca się z okazji zaślubin; tradycyjne wesele połączone jest z szeregiem obrzędów, np.: jedzenie kołacza weselnego, oczepiny; niekiedy wesele trwa trzy dni i trzy noce, a nawet cały tydzień.

Gody - staropolska nazwa wesela lub nazwa dni od Bożego Narodzenia po dzień Trzech Króli.

Almavivie skorzystanie z przywileju pierwszej nocy. Intryga kończy się pomyślnie: weselem Figara z nietkniętą Zuzanną. Król Ludwik XVI uznał jednak sztukę za niemoralną i zakazał jej wystawiania. Później została ona wykorzystanajako libretto do opery W.A. Mozarta pod tym samym tytułem.

A. Dumas "Królowa Margot" -Wesele Małgorzaty de Valois i Henryka Nawarskiego posłużyło Katarzynie Medycejskiej (matce panny młodej) za pretekst do sprowadzenia hugonotów do Paryża. Niedługo potem odbędą się iście krwawe gody (noc św. Bartłomieja), kiedy to w samym Paryżu zginie ok. 8 tysięcy hugonotów.

W.S. Reymont "Chłopi" - Obraz wesela Macieja Boryny i Jagny utrzymany jest w konwencji impresjonistycznej (oddziaływanie na zmysł wzroku i słuchu poprzez dokładny opis obrzędów, strojów weselników, a także muzyki i gwaru). Uroczystość trwała kilka dni i nocy i zostali na nią zaproszeni tylko najznamienitsi mieszkańcy Lipiec. Wskazuje to na wysoką pozycję społeczną państwa młodych. Jednocześnie z opisem wesela prowadzony jest opis śmierci Kuby (naturalistyczny); takjakby początek nowego życia splatał się z końcem starego.

S. Mrożek "Tango" - W scenografii dramatu pełno jest rekwizytów weselnych (np.: welon, garnitur pana młodego). Wszystko wskazuje na to, że zakończeniem będzie ślub Ali i Artura. Do ślubu i do wesela jednak nie dochodzi. Ala zdradza narzeczonego z Edkiem; Artur zostaje zabity. Zamiast opisu wesela pojawia się obraz Edka tańczącego tango z Eugeniuszem.

S. Mrożek "Wesele w Atomicach" - Opowiadanie przedstawiające obraz wesela w epoce atomowej, gdzie dawne, tradycyjne rekwizyty zostały zastąpione nowymi. Pan młody to już nie bogaty chłop, ale właściciel dwóch reaktorów, goście ubrani są w ludowe termostaty, a dtvhny robią pannie młodej elektrolizę i wprowadzają ją do komory ciśnień. Uroczystość kończy eksplozja atomowa, po której rzeczywistość zmienia się nie do poznania (np. na środku izby weselnej wyrastają ogromne paprocie, gościom wyrastają chitynowe    pancerze).

Teokryt - bukoliki, idylle -Bohaterami utworów Teokryta są najczęściej pasterze i pasterki, którzy pędzą szczęś liwe życie na wsi, w bliskości natury, dającej poczucie bezpieczeństwa i wewnętrznego spokoju. Na wsi kwitnie sielankowa miłość zarówno między chłopcami i dziewczętami, jak i tylko między chłopcami.

M. Rej "Zywot człowieka poczciwego" - Życie na wsi, w bliskim kontakcie z naturą i zgodnie z jej rytmem, daje człowiekowi poczucie szczęścia i spełnienia. Uczy też pokory wobec świata i godzenia się z przemijaniem i śmiercią. Patrz też: dworek.

M. Rej "Krótka rozprawa między trzema osobami: Panem, Wójtem a Plebanem" - Wieś jest miejscem, które zarówno Pan, jak i Pleban traktują jako źródło dochodu, nie przejmując się wcale losem chłopa (Ksiqdz pana wini, pan księdza, A nam prostym zewsząd nędza).

J. Kochanowski "Pieśń świętojańska o Sobótce" -Podczas nocy sobótkowej dwanaście panien kolejno śpiewa pieśni pochwalne na cześć wsi, którajest miejscem, gdzie kwitną wszelkie cnoty. Z dala od blichtru i niebezpieczeństw świata ludzie żyją cicho i spokojnie, mając pod dostatkiem wszystkiego, co jest niezbędne do egzystencji. Wieś uczy przestawać na male, Wstyd i cnotę chować w cale i pozwala po prostu cieszyć się drobnymi radościami życia. Patrz: Arkadia. Sz. Szymonowic "Zeńcy" - Wieś jest miejscem, gdzie wyraźnie zarysowują się już konflikty społeczne - chłopi zmuszani są do zbyt ciężkiej pracy i są wykorzystywani    przez dworskich nadzorców. Jednak wszystkie przykre strony życia na wsi zostają złagodzone przez przekonanie o tkwiącej w człowieku pierwotnej niewinności i dobroci, pragnieniu harmonii ze światem i innymi ludźmi.

J.W. Goethe "Cierpienia młodego Wertera" - Werter na wsi szuka spokoju i ukojenia po przeżytej przygodzie miłosnej. Prosty lud wydaje mu się żyć szczęśliwie, w doskonałej harmonii ze światem. Jednak w miarę jak komplikują się jego uczucia w stosunku do Lotty, zmienia sę też jego widzenie wsi.

M. Konopnicka - Poetka prezentuje w swych wierszach obraz wsi pełnej nędzy i ludzkich nieszczęść. Chłopi umierają z głodu, ich dzieci nie wiedzą, co to szczęśliwe dzieciństwo. Wyczerpująca praca ponad siły nie jest źródłem radości, ale chorób i przedwczesnej śmierci.

S. Wyspiański "Klątwa" - Na wsi panują odwieczne prawa i surowe zasady moralne. Chłopi są przekonani, że susza, która niszczy ich pola, jest karą Boga za to, że ksiądz ma romans z młodą gospodynią i ochrzcił dzieci pochodzące z tego związku. Jedynym ratunkiem przed klęską głodu jest złożenie ofiary na polach. Narastająca wrogość wsi wobec kobiety prowadzi w końcu do tragedii -jej dzieci zostają złożone w krwawej ofierze, by przebłagać Boga. Kiedy umiera także ukamienowana przez tłum matka, spadają pierwsze krople deszczu i zaczyna się burza, która niszczy chłopskie chaty.

S. Wyspiański "Wesele" - 1) Patrz: artysta. 2) Dziennikarz chciałby widzieć wieś jako szczęśliwą Arkadię, do której nie docierają sprawy wielkiego świata ani problemy polityczne.

M. Dabrowska "Noce i dnie" - 1) Dla Barbary wieś jest miejscem przymusowego pobytu, które uniemożliwiło jej osiągnięcie w życiu wyższych celów i skazało na bezbarwną egzystencję, z dala od ważnych spraw świata. Tęskni za życiem w mieście, wśród ludzi i nieustannego ruchu, ale kiedy wyprowadzi się do Kalińca, będzie tęskniła do Serbinowa i życia na wsi. 2) Bogumił traktuje wieś jako miejsce, gdzie po tułaczce i trudnym życiu odnalazł wre ~cie spokojną przystań. Tu także może ~ę w pełni zrealizować, pracując na roli i .,słuźąc, jak sam mówi, nie Dalenieckiemu, ale ziemi - tworząc historię. lVi. Dąbrowska "Ludzie stamtad" -Opowieści o życiu służby folwarcznej i chłopów stają się dla Dąbrowskiej pretekstem do snucia refleksji na temat ~niwersalnych problemów ludzkiego lośu: miłości, odtrącenia, niezrozumienia. M: Pawlikowska-Jasnorzewska "Rezerwat" - patrz: dworek.

J. Tuwim "Kwiaty polskie" - 1) Podmiejskie letnisko, wieś dla mieszczuchów, choć kiczowate, jest jednak piękne, bo to świat, którego już nie ma, świat zniszczony przez wojnę. 2) Przedwojenna polska wieś to nędza chłopskich chat i chłopskiego życia. Głód, szkorbut, anemiczne dzieci tworzą obraz bardzo przygnębiający, ale osnuty mgiełką nostalgii, bo to także część nie istniejącego już świata. T. Nowak "Mojego rodu gość" -Kultura wiejska to harmonia w stosunkach z przyrodą i drugim człowiekiem. Miasto niesie demoralizację i zanik wartości etycznych. Bohaterem jest człowiek znajdujący się w sytuacji podwójnego wyalienowania -czuje się uczuciowo związany z wsią, ale już tam nie mieszka, żyje w mieście, ale nie potrafi pogodzić się z rządzącymi w nim prawami.

J. Kawalec "Tańczący jastrzab" -Człowiek na wsi zniewolony jest przez zwierzęta, rośliny, a nawet drobne rzeczy i "przypisany do ziemi". Ale kiedy przenosi się do miasta, jak zrobił to główny bohater, Michał Toporny, nie potrafi odnaleźć szczęścia i żyje z kompleksem niższości wobec wszystkich ludzi wokół.

E. Redliński "Konopielka" -Zacofana wieś na kresach wschodnich, odizolowana od świata przez bagna i lasy, które ją otaczają. Wieś się nie rozwija, jest taka samajak dwieście i trzysta lat temu. Nie ma prądu ani kanalizacji, mieszkańcy panicznie boją się wszelkich przejawów    cywilizacji.


Podobne prace

Do góry