Ocena brak

Motyw córki w literaturze

Autor /kostek Dodano /09.04.2013

Córka - W stosunku do rodziców dziecko płci żeńskiej. Słowa używa się m.in. w połączeniach: rodzona, chrzestna, wyrodna, przybrana.

Biblia (ST) - 1) Po zniszczeniu Sodomy przy życiu pozostał tylko Lot i jego córki. Zamieszkali w górach. Aby zapewnić sobie potomstwo, córki w czasie dwóch kolejnych nocy współżyły z oj cem, upiwszy go przedtem winem (po zagładzie miasta nie było innych mężczyzn). Jedna urodziła syna Moaba (protoplastę Moabitów), druga - Ben Ammiego (praojca Ammonitów) - Ks. Rodzaju 19,32-38. 2) Ezaw poślubił dwie córki Hetejczyków (Judytę i Basemat) - Ks. Rodzaju 26,3435. Córka Hetej czyka to wg Biblii kobieta obca. 3) Sędzia izraelski, Jefta, który przez sześć lat toczył krwawe boje z Moabitami, przed rozstrzygającą bitwą złożył ślub: jeśli Bóg pozwoli mu zwyciężyć, złoży w ofierze całopalnej tego, kto pierwszy przekroczy prógjego domu. Powitała go jedynaczka (Ks. Sędziów 11,30-40), a on uczynił jej, jak byt ślubowat. Biblia (NT) - 1) Córka Chananejki (tj. Fenicjanki z okolic Tyru i Sydomu) dręczona przez diabła (Mt. 15,21). Matka prosiła Chrystusa, by wypędził diabła z córki. Gdy wróciła do domu, Szatana już nie było. 2) Córka Jaira - na prośbę zrozpaczonego ojca Chrystus wszedł do jego domu i zawołał: "dzieweczko, tobie mówię, wstań!". Chrystus polecił, by ją nakarmiono (Mk. 5,35-38). Mitologia - 1) W mitologii greckiej Kora-Persefona była jedyną córką Demeter. Dorastała szczęśliwie między nim- a fami do czasu, aż zakochał się w niej Hades i porwałją do podziemi. Demeter  wędrowała po świecie w poszukiwaniu córki. 2) Córka króla Kolchidy -Medea, była typem czarodziejki. Bardziej sprzyjała Jazonowi, który przybył po złote runo, niż własnemu ojcu. 3) Córka władcy Troi, króla Priama - Kasandra. Od Apołlina otrzymała dar pnepowiadania przyszłości. Wywróżyła, że uprowadzenie Heleny doprowadzi Troję do zagłady. Por. też: J. Kochanowski "Odprawa posłów greckich". 4) Antygona - córka Edypa i Jokasty, owoc kazirodczego związku. Gdy Edyp dowiedział się o swym zbrodniczym czynie, oślepił się i opuścił Teby. Towarzyszyła mu Antygona.

J. Kochanowski "Treny" - Cykl dziewiętnastu utworów, który niefortunny ojciec poświęcił swojej namilszej dziewce. Jej wizerunek w "Trenach" jest wyidealizowany.    Chociaż

Urszulka zmarła, więcej nad trzydzieści miesięcy nie majqc, poeta nazywa ją słowieńską Safoną, przyznaje się, że wiązał z jej osobą wielkie nadzieje hterackie (ua którą ... moja ... lutnia dziedzicznym prawem spaść miata). Poeta przedstawia Urszulkęjako dziecko idealne (Tren XIIjest peanem najej cześć: ochędożne, posłuszne, karne, niepieszczone (...), roztropne, obyczajne, lud~cie, nierzewliwe,    dobrowolne, układne i wstydliwe, które było wielką pociechą i radością rodziców (nie dopuścitaś nigdy matce się frasować ani ojcu myśleniem zbytnim gtowy psowac~. To ona tworzyła pełną miłości i harmonii atmosferę w domu czarnoleskim (teraz wszytko umilk~o, szczere pustki w domu).

W. Szekspir "Hamlet"-Chociaż zakochana w Hamlecie, Ofelia jest jednak posłuszna woli ojca, gdy ten aranżuje jej spotkanie z księciem, a sam, wraz z Klaudiuszem, podsłuchuje rozmowę młodych. Stosuje się do poleceń Poloniusza: odsyła listy Hamleta i prezenty od niego. Poloniusz natomiast bez skrupułów wykorzystuje córkę do tego, by przypodobać się nowemu władcy. Posłużył się Ofelią, by dociec, z czego wynika obłęd Hamleta.

W. Szekspir "Król Lear" - Stary Lear postanawia podzielić swoje królestwo pomiędzy trzy córki. Zanim tego dokona, pyta je jak bardzo go kochają. Goneryla i Regana swoją miłość do ojca przedstawiają w długich i kwiecistych    monologach, najmłodsza Kordelia stwierdza, że swojego uczucia nie jest w stanie wyrazić w słowach. Zirytowany Lear pozbawiająjej części królestwa i wyklina. Później okaże się, że pod pięknymi słowami Goneryli i Regany nie kryło się prawdziwe uczucie - okrutne ~córki skażą ojca na bezdomność i tułaczkę. Jedynie Kordelia pośpieszy Learowi z pomocą, ale przypłaci to życiem.

Molier "Skapiec" - Harpagon traktuje nieufnie i z niechęcią zarówno Kleanta, jak i Elizę. Jednak wobec córki jest szczególnie okrutny: wyśmiewa ją, przedrzeźnia. Zupełnie nie liczy się z jej wolą - chce ją wydać za starego człowieka tylko dlatego, że ten decyduje się wziąć ją bez posagu. Harpagon o córce mówi: złe zielsko szybko rośnie, toteż Eliza schodzi mu z drogi, ustępuje we wszystkim, pragnie jak najszybciej opuścić dom.

Molier "Świętoszek" - Marianna stara się być dobrą i posłuszną córką. Niestety, ojciec uniemożliwiajej to. W swoim zaślepieniu Orgon postanawia bowiem wydać ją za Tartufa, nie zważając na uczucia dziewczyny. Kiedy Marianna próbuje się bronić przed niechcianym małżeństwem, ojciec zarzuca jej niewdzięczność i brak posłuszeństwa. Mi mo to w chwili próby, gdy Orgonowi za sprawą intryg Tartufa grozi kompletna ruina i utrata wolności, córka dzielnie trwa przy nim.

H. Balzac "Ojciec Goriot" -Anastazja i Delfina traktują ojca jednakowo - widują się z nim tylko po to, aby otrzymać pieniądze na nową suknię lub spłatę długów. Nie ma natomiast dla niego miejsca w ich rezydencjach, bo obie wstydzą się swego pochodzenia i ojca. Jeśli Goriot przychodzi do pałacu którejś z córek (aby przynieść pieniądze ze sprzedaży jakichś rodzinnych pamiątek), wpuszczany jest kuchennymi drzwiami. Żadna z nich nie znajdzie czasu, aby być przy ojcu w chwili śmierci, choć starzec marzył o tym i prosił, by je zawiadomić, że umiera. Żadna z nich nie pojawi się też na pogrzebie. Goriot zostanie pochowany jak nędzarz. Wycisnąwszy cytryng, córki porzucity ją na rogu ulicy.

F. M. Dostojewski "Zbrodnia i kara" -Soniajest córką Marmieładowa z pierwszego małżeństwa. Warunki, w jaltich żyje rodzina i nałóg ojca, zmuszają ją do wyprowadzenia się z domu i do prostytucji. Zarobione w ten sposób pieniądze Sonia oddaje Katarzynie Iwanownej na utrzymanie rodziny. Sonia nie buntuje się przeciwko niczemu, wszystkich stara się zrozumieć i wszystkim pomóc, toteż ojciec często wykorzystuje jej łagodność i dobre serce, prosząc o pieniądze na wódkę.

Podobne prace

Do góry