Ocena brak

MOSTWIN DANUTA, z PIETRUSZEWSKICH

Autor /szumik Dodano /10.04.2012

MOSTWIN DANUTA, z PIETRUSZEWSKICH, ur. 31 VIII 1921 w Lublinie, powieściopisarka i socjolog. Młodość spędziła w Warszawie, podczas okupacji niem. rozpoczęła tajne studia med.; sanitariuszka AK, brała udział w powstaniu warszawskim. Od 1945 poza krajem, początkowo w Wielkiej Brytanii, od 1951 w USA; ukończyła medycynę w Edynburgu, studiowała też psychologię i socjologię, m. in. na uniw. Columbia w Nowym Jorku. Praktykowała jako lekarz psycholog, przez wiele lat była prof. Catholic University of America w Waszyngtonie; zajmowała się problematyką przystosowania imigrantów pol. do życia w Ameryce (Transplanted Family. Adjustment of Polish Immigrants in the U.S. after the Second World War 1970) oraz sprawami zdrowia psych., terapii rodziny i opieki społ. (zbiór rozpraw Trzecia wartość, wyd. pol. 1985). W powieściach zajmuje się gł. problematyką pol. środowisk emigr. w Anglii (Dom starej lady 1958) i Stanach Zjedn. (Ameryko! Ameryko! Paryż 1961, wyd. krajowe 1981), podejmując m. in. analogiczną do tematów swych badań socjol. analizę przystosowania powojennych pokoleń emigrantów do warunków w nowym kraju, przedstawiając trudności zachowania tożsamości etnicznej i kulturowej (Ja za wodą, ty za wodą 1972, Odchodzą moi synowie 1977). Miejsce osobne zajmuje powieść społ. Olivia (Paryż 1965) oraz powieść hist. o zakroju epickim Cień księdza Piotra (1985), ukazująca życie pokoleń inteligenckich po powstaniu styczniowym pod ciśnieniem tradycji niepodległościowej. Opublikowała też tom opowiadań Asteroidy (1965).

Podobne prace

Do góry