Ocena brak

MOSQUITO, De Havilland - samolot

Autor /jajo Dodano /27.02.2011

Brytyjski samolot, uznany za jeden z najbardziej wszechstronnych sa­molotów II wojny światowej, po­wstał w zakładach De Havilland, które rozpoczęły prace projektowe w 1938 r. Planowano skonstruowa­nie samolotu bombowo-rozpo-znawczego, który mógłby latać z tak dużą prędkością i na tak dużej wysokości, że nie potrzebowałby uzbrojenia obronnego. Brytyjskie Ministerstwo Wojny zainteresowa­ło się projektem dopiero w 1940 r.

Całkowicie drewniana kostrukcja (sklejka i balsa) wydawała się szczególnie ważna, gdyż pozwalała oszczędzać cenne metale kolorowe. Pierwszy prototyp oblatano 25 li ­stopada 1940 r., a drugi w maj u 1941 r. Próby wykazały, że samolot jest szybki i zwrotny dzięki staran­nie dopracowanej linii aerodyna­micznej, świetnej konstrukcji i du­żej mocy silników Rolls-Royce Merlin; produkcja Mosąuito otrzy­mała priorytet. Pierwszy seryjnie produkowany samolot w wersj i rozpoznawczej (PA Mk I) trafił do jednostki bojowej we wrześniu 1941 r. i wkrótce potwierdził zale­ty prototypu: 17 września podczas lotu rozpoznawczego nad Francją, zaatakowany przez trzy myśliwce *Messerchmitt Bf'I09, umknął prześla­dowcom bez większych trudności. W maju 1942 r. rozpoczęły służbę kolejne wersje Mosąuito: bombow­ce Mk IV i nocne myśliwce Mk 11.

Do końca wojny wyprodukowano wiele wersji charakteryzujących się coraz lepszymi właściwościami (np. pierwsze bombowce zabierały 907 kg bomb, a samoloty Mk XVI, budowane od końca 1943 r., mogiy przenosić 1800 kg bomb). Wsławi­ły się precyzyjnymi atakami na wię ­zienie w *Amiens 18 lutego 1944 r. , gdy zniszczyły mur i budynki straż­nicze, umożliwiając ucieczkę wię ­źniów, oraz nalotem na kwaterę Ge ­stapo w Aarhus w Danii 31 paź dziernika 1944 r. Okazały się jednymi z najbardziej bezpiecznych samolotów, gdyż średnio w trakcie 2000 lotów zestrzeliwany był jedensamolot, co oznaczało najlepszywynik w brytyjskim lotnictwiebombowym. Produkcję zakończonow listopadzie 1950 r. Do tego czasupowstało 7781 samolotów (z czego1342 w Kanadzie i Australii)

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (NF Mk XXX)

silniki 2 x Rolls-Royce Merlin XXIo mocy 1250 KM każdy

rozpiętość 16,51 m

długość 12,60 m

maks. masa startowa 10 700 k

maks. prędkość 672 km/h

zasięg 1900 km

4 działka kal. 20 mm

Podobne prace

Do góry