Ocena brak

MORFOLOGIA ORGANÓW ROZMNAŻANIA PŁCIOWEGO ROŚLIN ZARODNIKOWYCH I NASIENNYCH

Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012

 

Słupki nasiennych powstają ze zrośnięcia się owocolistków, na których powstają zalążki, których istotną część stanowią megasporangia. Owocolistki są więc utworami homologicznymi do megasporofili.

Dojrzały zalążek składa się z ośrodka (będącego utworem homologicznym do megasporangium) dwóch osłonek z okienkiem, podstawy zwanej osadką, czyli chalozą oraz sznureczka, z którym zalążek przyczepiony jest do ścian zalążni. Pręcik natomiast składa się z nitki i główki. W główce można wyróżnić dwa pylniki, każdy składa się z dwu woreczków pyłkowych.

Reasumując jeden pręcik zawiera cztery woreczki pyłkowe, które są odpowiednikami mikrosporangiów, tak więc pręciki również u okrytozalążkowych są utworami homologicznymi do mikrosporofili.

Choć nie jest dostatecznie wyjaśnione, czy rozwinęły się one bezpośrednio z liści zarodnionośnych, a ich budowa jest wtórna, czy też są to utwory pierwotnie osiowe, które rozwinęły się wprost z telomów z pominięciem stadium spłaszczonego liścia.

Podobne prace

Do góry