Ocena brak

MORE GEOMETRICO

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

MORE GEOMETRICO <łc. = sposobem geometrii, na wzór geo­metrii)

Ideał, a zarazem postulat metodologicz­ny, związany z racjonalistyczną koncepcją poznania i wiedzy, wysunięty przez R. Descartes'a i realizowany głównie przez rue-go samego oraz przez B. Spinozę. Ideał wiedzy ścisłej i bezwzględnie pewnej mo­że być — zdaniem Kartezjusza — osiąg­nięty jedynie przez upodobnienie filozofii do matematyki. Próbą realizacji postulatu morę geometrico jest główne dzieło Spino­zy, co znalazło nawet wyraz w jego tytule: Ethica ordine geometrico demonstrata, 1677 — Etyka w porzędku geometrycznym dowie­dziona).

Podobne prace

Do góry