Ocena brak

MORALNOŚĆ PANÓW - MORAL­NOŚĆ NIEWOLNIKÓW

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

MORALNOŚĆ PANÓW - MORAL­NOŚĆ NIEWOLNIKÓW (tłum. nm. ) ang. master I slave morality

W filozofii F. W. Nietzschego {Zur Gene­alogie der Moral, 1887 — Genealogia moralno­ści): określenie nawiązujące do wyróżnio­nej przez G. W. F. Hegla (w Fenomenologii Ducha, 1807) fazy ewolucji świadomości moralnej i politycznej: moralność ludzi sil­nych i uprzywilejowanych przeciwstawio­na moralności ludzi słabych i upośledzo­nych. „Moralność niewolników" wysoko stawia w hierarchii wartości to, co stanowi ochronę ludzi słabych — litość, przebacze­nie, ubóstwo, pokorę itp. „Moralność pa­nów" natomiast ceni bezwzględność, siłę, bogactwo, godność osobistą, dostojeństwo itp.

Podobne prace

Do góry