Ocena brak

MORALNOŚĆ

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

MORALNOŚĆ nłc. moralitas; ang. morality, morals; fr. la morale, moralite; nm. Mo­rał, Moralitat, Sittlichkeit


1. W sensie neutralnym: szczególna, normatywna relacja osoby-podmiotu do świata osób (także do siebie samego) i do związanego z nim świata wartości. Jako relatywna właściwość dobrowolnych, świa-domych czynów ludzkich, podlegają­cych kwalifikacjom etycznym, moral­ność odnosi się także do postaw oraz ich podmiotów i wyraża się w -^ ocenach (lAa), -^ normach (1), —> wzorach osobowych, -^ nakazach, —> zakazach.

2. W sensie oceniającym: całościowo ujęte postępowanie jednostki ludzkiej (czyny, postawy), oceniane pozytywnie z punktu widzenia dobra i zła. W tym znaczeniu stwierdzenie, że danej osobie brak moralności, zawiera negatywną oce­nę moralną, a określenie „moralny" jest równoważne z określeniem „moralnie dobry".

Podobne prace

Do góry