Ocena brak

MORALIZM

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

MORALIZM (łc. moralis = dotyczący obyczajów) fr. moralisme; nm. Moralismus

  1. Postawa praktyczna lub teoretyczna, która uznaje wartości moralne za podsta­wowe, mogące nawet zastąpić wszystkie inne (np. sprowadzanie religii do etyki). Moralizm występuje np. w poglądach So­kratesa, w perfekcjonizmie stoików, u B. Pascala, w rygoryzmie I. Kanta, a nawet w krańcowym ujęciu moralności jako aktywności i energii pzez Th. Carlyle'a.

  2. et. Pogląd, że istnieje obiektywne prawo moralne, które obowiązuje każde­go człowieka (—> prawo /IB/ naturalne). os—> Amoralizm (1).

Podobne prace

Do góry