Ocena brak

MORALISTYKA

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

MORALISTYKA <łc. moralis = dotyczący obyczajów)

  1. et. Teoria zajmująca się zastosowa­niem ogólnych zasad moralnych do coraz bardziej szczegółowych i konkretnych sytuacji życia ludzkiego. Często utożsamia­na z ^ etyką (Ib) szczegółową i z ^ kazuistyką (1) w znaczeniu dodatnim.

  2. pot. Ogół czynności i zabiegów zmie­rzających do wpojenia określonych zasad moralnych w świadomość poszczegól­nych jednostek i usprawnienia ich do prze­strzegania tych zasad. Jeśli przybiera for­my przesadne, czysto werbalistyczne, psychologicznie nieskuteczne, staje się mora­lizatorstwem.

Podobne prace

Do góry