Ocena brak

MORALE

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

MORALE (nłc. = norma moral­na, z łc. moralis = dotyczący obyczajów) ang. morale; fr. le moral; nm. die Moral

1. soc. Pozytywna postawa członków danej grupy lub organizacji — wobec tej grupy, zwłaszcza wobec jej celów i przy­wództwa; postawę taką cechuje -^ soli­darność (2) płynąca z uświadomienia so­bie wzajemnych obowiązków, połączona z koordynacją wysiłków, dalej — wiara we wspólne ideały, przekonanie o skuteczności podejmowanych wysiłków, wre­szcie podporządkowanie kierownictwu.

2. pot. W sensie emocjonalnie neutral­nym: poziom życia moralnego jednostki lub grupy społecznej.

Podobne prace

Do góry