Ocena brak

MONOTEIZM

Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012

 

MONOTEIZM (gr. mónos = jedyny 4- theós = Bóg) nłc. monotheismus; ang. monotheism; fr. monotheisme; run. Monotheismus

Stanowisko przyjmujące istnienie Boga jedynego (w przeciwstawieniu do —> politeizmu) i odrębnego od świata (w prze­ciwstawieniu do ^panteizmu). Odmia­nami monoteizmu są -^ deizm (1) (mono­teizm naturalistyczny) i —^ teizm.

Podobne prace

Do góry