Ocena brak

MONOPSYCHIZM

Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012

 

MONOPSYCHIZM mónos = jeden + psyche = dusza) ang. monopsychism; fr. monopsychisme; nm. Monopsychismus

 

Pogląd przeciwstawny -^ monadyzmowi (1), nawiązujący do filozofii arabskiej (Awerroes) i żydowskiej, utrzymujący, że istnieje tylko jedna substancja duchowa, której cząstkami, przejawami, modyfika­cjami są poszczególne jednostkowe dusze, zindywidualizowane różnorakim uwa­runkowaniem cielesnym.

Podobne prace

Do góry