Ocena brak

MONOGENIZM

Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012

 

MONOGENIZM mónos = jeden + genos - potomek) ang. monogenesis, monogenic iheory; fr. monogenisme, monogenese; nm. Monogenismus

  1. Pogląd antropogenetyczny, według którego cała ludzkość wywodzi się od jed­nego osobnika, a co najwyżej od jednej pa­ry rodziców. vs^ Poligenizm (1), ws—> ko-adamityzm.

  2. Pogląd przyjmujący monogenezę, tj. jedność pochodzenia (jednorodność) roz­patrywanego przedmiotu, np. jakiegoś ję­zyka, religii, nauki. z;s—> Poligenizm (2).

Podobne prace

Do góry