Ocena brak

MONOFILETYZM

Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012

 

MONOFILETYZM mónos = jeden + phyle = szczep) ang. monophyletism, mono-phyletic evolution; fr. monophylie; nm. Mono-phylie

biol. Wywodzenie danej grupy systema­tycznej roślin lub zwierząt z jednej ewolu­cyjnej linii rozwojowej, a w szczególności pogląd, według którego ludzie bez wzglę­du na -> rasę (2) wywodzą się z jednej gru­py pierwotnej. vs-> Polifiletyzm.

Podobne prace

Do góry