Ocena brak

MONIZM

Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012

 

MONIZM (gr. mónos = jedyny) ang. monism; fr. monisme; run. Monismus

Termin wprowadzony w XVIII w. przez Ch. Wolffa.

Przeciwstawne -^ dualizmowi (1) i -> plu­ralizmowi stanowisko metafizyczne za­kładające jednorodność bytu, tj. sprowa­dzające całą rzeczywistość do jednej tylko zasady {—> syngularyzm). Rozróżnia się:

  1. monizm materialistyczny — sprowa­dzający wszystko do materii (-> materia­lizm/l/);

  2. monizm spirytualistyczny — spro­wadzający wszystko do ducha, idei, świa­domości (—> spirytualizm /la/).

Specyficzną postacią monizmu jest mo­nizm panteistyczny {—> panteizm).

Podobne prace

Do góry