Ocena brak

Monarchia karolińska - Karol Wielki

Autor /Kordian Dodano /21.10.2011

Rządy dynastii karolińskiej starały się zjednoczyć politycznie wszystkie ziemie wchodzące w skład monarchii i znacznego rozszerzenia jej terytorium. Prowadzone poza granicami wojny miały przysporzyć im łupów. Największe sukcesy odnosił Karol Wielki. W latach 772-804 władca ten prowadził na północnym wschodzie krwawe walki z Sasami.

Pokonując ich włączył ich ziemie do swoich i wsparł rozpoczętą tu w VIII w chrystianizację, a wschodnią granicą państwa była Łaba. Pokonując Longobardów objął tron w tym królestwie. Walki z Arabami pozwoliły mu zająć część ziem półwyspu Iberyjskiego aż po rzekę Ebro. Jednak jednym z największych sukcesów było rozbicie państwa Awarów, koczowników.

Podobne prace

Do góry