Ocena brak

MONADOLOGIA

Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012

 

MONADOLOGIA (gr. monds, -ados = jedność, jednostka -I- logos = słowo, nauka) ang. monadology, monadism; fr. monadologie; nm. Monadologie

  1. Teoria budowy świata, zgodnie z któ­rą składa się on z elementarnych substan­cji > monad (1).

  2. Teoria —> monad (2); termin wzięty z tytułu wydanego pośmiertnie przez J. E. Erdmanna dzieła G. W. Leibniza (1840), za­wierającego wykład teorii monad, używa­ny później (m. in. przez I. Kanta) na okre­ślenie doktryny metafizycznej Leibniza.

  3. Nowa monadologia {la Nouvelle Mona­dologie, 1899) — nazwa zastosowana przez Ch. Renouyiera na określenie jego własnego systemu filozoficznego, nazywanego prze­zeń również -^ personalizmem.

Podobne prace

Do góry