Ocena brak

Moje pierwsze kazanie (chrzcielne)

Autor /Anydayded Dodano /20.11.2006

Święty Paweł w usłyszanym fragmencie Listu do Koryntian ( Kor. 12, 13) naucza nas o Duchu, który został nam dany. Jest to właśnie ten Duch Święty, który pochodzi od Boga Ojca i Syna Jezusa Chrystusa i jest udzielony w sakramencie chrzty świętego. Jest on pieczęcią, którą Pan Bóg pieczętuję nas jako swoją własność, po to abyśmy należeli do Niego już na wieki i razem z Nim i przy Nim królowali i żyli w Jego królestwie, które to Królestwo ten Duch Święty pośród nas już teraz buduje. Udzielony ten Duch jest nam chrześcijanom, ludziom wierzącym, po to, aby doprowadził nas do całej prawdy. Do poznania Boga, do prawdy o Bogu, do prawdy o grzechu o świecie, do prawdy o nas samych. Ten Duch jest duchem, który nas uświęca abyśmy potrafili odrzucać zło i wybierać dobro. Abyśmy ufnie i pewnie postępowali za Bogiem i nie byli miotani różnymi falami tego świata. Ten Duch jest nam dany abyśmy umieli rozpoznać wolę Boga i pełnili te dobre uczynki, które On dla nas przygotował od wieków. Byśmy w perspektywie wieczności stali się świętymi na zawsze przy Bogu. Czyż to nie wspaniała rzeczywistość, jaka Pan Bóg przewidział dla nas ludzi, dla tych, którzy są Jemu wierni, wsłuchują się w Jego głos i chcą być Jego dziećmi i uczniami. On Bóg zna każdego z nas i zależy mu na każdym. Bóg nie chce zatracenia człowieka On pragnie dać każdemu człowiekowi pełnie szczęścia. Bóg wie jak słabi i krusi jesteśmy tak jak to malutkie dziecko, które wymaga troskliwej opieki i miłości, aby mogło żyć i wzrastać szczęśliwie. Bóg wie również, że bez Niego jesteśmy tylko pyłem i prochem, lecz wraz z Nim możemy dokonać wielkich czynów, czego każdemu z nas tutaj życzę.
Tradycja Kościoła wymienia dwanaście owoców działania Ducha Świętego są nimi: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość i czystość,
Darami Ducha Świętego są z kolei: dar Mądrości, dar Rozumu, dar Rady, dar Męstwa, dar Umiejętności, dar Pobożności, dar Bojaźni Bożej. Niech te dary i owoce spływają na ciebie ??.obficie. Smakuj w nich i wzrastaj ku wieczności.
Święty Paweł pisze, że jesteśmy jednym ciałem. To zadziwiające! Tworzymy jedno ciało z Jezusem Chrystusem, który jest głowa tego ciała a my jesteśmy członkami. Członkami nawzajem dla siebie. To znaczy, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, abyśmy razem tworzyli kościół. Mamy sobie służyć we wzajemnej miłości. Miłość jest tą więzią doskonałą niezniszczalną, która jest od Boga, która jest tak cenna i która ma nas tak połączyć w Jedno jak o to modlił się Chrystus Pan do naszego wspólnego Ojca.
Chrzest święty włącza ciebie ?..w to mistyczne ciało kościół i odsłania przed tobą?.. te perspektywy i te tajemnice. Niech Duch Święty, Duch Boga Ojca i Jezusa Chrystusa prowadzi ciebie przez życie i daje ci już tu kosztować swoich darów i owoców i niech doprowadzi cię do pełnego z Nim zjednoczenia.
Niech ta prawda wypowiedziana dziś a ogłoszona dwa tysiące lat temu przez św. Pawła towarzyszy nam wszystkim. Nigdy nie zapominajmy jak wielki i wspaniały dar otrzymujemy od Boga w chrzcie świętym. Dar na wieki, który jest zadatkiem życia wiecznego w pełnym szczęścia zjednoczeniu z Bogiem.
My tu na ziemi już dziś tworzymy kościół święty, w którym ten Duch Święty jest zawsze obecny i pragnie w nas działać i przemieniać nasze rzycie.

Podobne prace

Do góry