Ocena brak

Modlin

Autor /bobert Dodano /15.01.2013

Osada i twierdza na wysokim prawym brzegu Narwi, u jej ujścia do Wisły, w po­bliżu szosy nr 7 Warszawa-Gdańsk. Przy­stanek kol. na linii Warszawa-Nasielsk. Nad Narwią ośrodki wczasowe.
Dawna wieś książęca, później królewska. Od XVII w. punkt obronny. W 1961 włączono Modlin w granice miasta Nowy Dwór Mazowiecki, leżącego po przeciwnej stronie Narwi. Dzieli się obecnie na dwa osiedla: Stary Modlin i zamieszkany przez wojskowych Modlin-Twiedzę.
W 1806-07 z inicjatywy Napoleona, wg proj. gen. Francois de Chasseloup-Laubat powstała tu drewniano-ziemna twierdza o zarysie półowalu, z pięcioma bastionami. Następnie do 1812 wykonano m.in.: murowane oszkarpowanie, raweliny pomię­dzy kurtynami, bramy, kaponiery i magazy­ny. W 1822-23 Józef Bem zorganizował tu pierwszą baterię rakietników polskich. W 1831 Modlin był jednym z ostatnich miejsc oporu wojsk polskich.
W 1832-41 gruntowna modernizacja i roz­budowa twierdzy przez Rosjan, wg proj. gen. Iwana Dahna i gen. Aleksandra Feldmana. Wzniesiono wówczas m.in. zewnętrzne bastiony i działobitnie, w kur­tynach założono bramy, w kurtynie zach. 
wykonano przejście podziemne (poternę).
W 1875-1900 powstało osiedle oficerskie. W VIII 1915 twierdza była oblężona i zdo­byta przez wojska niemieckie. Na pocz. XI 1918 niemiecka załoga została rozbrojona przez żołnierzy polskich. W 1918-39 był tu duży garnizon i ośrodek szkoleniowy WP. Od 1914 Modlin stał się także portem rzecznym i ośrodkiem szkolenia marynarzy. W 1939 załoga broniła się od 11 do 29 IX, ponosząc duże straty.
Wśród licznych obiektów architektury obronnej godne uwagi są m.in.: koszary zbudowane w 1864-75 (o dł. 2,3 km!) na planie nieregularnego wielokąta z dużym dziedzińcem; reduta Napoleona (1811-12), piętrowa, na planie kwadratu z dzie­dzińcem, otoczona fosą; działobitnia gen. Iwana Dahna z 1839 - piętrowa, na planie półkola z dwoma parterowymi skrzydłami, z dziedzińcem, fosą i przeciwskarpą, mająca 52 stanowiska artyleryjskie. Interesujące są również inne obiekty, takie jak: bramy, wieża ciśnień, młyn piekarnia, prochownie, stacje gołębi pocztowych, elektrownia czy latryny (obecnie pomieszczenia admini­stracyjno-gospodarcze).
Ciekawe kasyno oficerskie z ok. 1870, restaurowane w 1974-76, o cechach neogotyckich, wnętrza eklektyczne. Cmen­tarz forteczny z 2 poł. XIX w. z grobami żołnierzy rosyjskich, niemieckich, legio­nistów polskich z 1918-20 oraz groby i pom­nik (z 1997) żołnierzy polskich poległych w 1920 i 1939. Twierdza udostępniona do zwiedzania.

Podobne prace

Do góry