Ocena brak

Modernizm

Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012

(łac. “nowoczesny”). Ogólny termin, a oznaczający dość rozpowszechniony ruch w teologii katolickiej, który pod koniec XIX i na początku XX wieku powstał w Anglii, Francji i we Włoszech, a także w pewnym stopniu w Niemczech.

Główni jego przedstawiciele to: Alfred Loisy (1857-1940), Geo-rge Tyrrel (18611905), a może także baron Friedrich von Hugel (1852-1925). Moderniści popierali no-woczesną krytykę biblijną, przyjmowali historyczny rozwój chrześcijaństwa, ostro się sprzeciwiali neo-scholastyce i byli całkowicie nastawieni na postęp w nauce i filozofii.

Czasami schodzili na błędne drogi, na przykład przeceniali wartość przeżycia religijnego i obniżali wagę powszechnie przyjmowanych prawd wiary. W roku 1907 dekretem Lamentabili i encykliką Pascendi Stolica Święta potępiła moder-nizm w sposób, któremu zabrakło przemyślanych rozróżnień.

Owocem tego była wkrótce kampania skie-rowana przeciw tym, których podejrzewano o skłonności modernistyczne. Pius XII (w sprawie krytyki biblijnej). Sobór Watykański II i późniejsze prądy w nauce Kościoła i teologii usprawiedliwiły niektóre, ale nie wszystkie, pojęcia i poglądy modernistów.

Zob. doktryna, immanencja Boża, krytyka biblijna, neoscholastyka, przeżycie religijne, rozwój dogmatów.

Podobne prace

Do góry