Ocena brak

Modele pamięci semantycznej

Autor /gapcio Dodano /07.01.2013

modele pamięci semantycznej - poznawcze modele -struktury pamięci semantycznej i przetwarzania informacji semantycznych w - pamięci człowieka, w większości pozostające pod wpływem  metafory komputerowej i symulacji komputerowej procesów pamięciowych oraz teorii psycholingwistycz-nych (->-psycholingwistyczne teorie w badaniach pamięci). M.p.s. próbują wyjaśniać procesy rozumienia (odbierania znaczenia) napływających informacji, wprowadzanie nowych informacji do systemu pamięci oraz wydobywanie informacji z pamięci. Wyróżnia się kilka rodzajów m.p.s., wśród których najbardziej znane są  modele sieciowe oraz  modele cech. M.p.s. różnią się w kwestii określenia podstawowej jednostki pamięci semantycznej (->- pojęcie, rama,  schemat poznawczy, - skrypt poznawczy) oraz. zasad funkcjonowania systemu przetwarzanta informacji semantycznych.

Podobne prace

Do góry