Ocena brak

Model rehabilitacji szpitalnej rucho­wej chorych po zawale niepełnościen-nym o „lekkim" przebiegu (niewielki wzrost transaminaz, temperatura ciała w normie, brak objawów niewydolności układu krążenia)

Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013

model rehabilitacji szpitalnej rucho­wej chorych po zawale niepełnościen-nym o „lekkim" przebiegu (niewielki wzrost transaminaz, temperatura ciała w normie, brak objawów niewydolności układu krążenia); przeciętny pobyt w szpitalu wynosi 16 dni. Ćwiczenia rozpoczyna się po opanowaniu ostrych objawów (-> rehabilitacja po zawale serca). Okres I (od 1 do 4 dnia): pozycja podstawowa półsiedząca i sie­dząca. Siedzenie przy posiłkach, toale­cie, załatwianiu potrzeb fizjologicz­nych. Pod koniec tego okresu odpoczynek w fotelu obok łóżka. Okres II (od 5 do 10 dnia): pozycja pod­stawowa siedząca obok łóżka. Pełna samoobsługa, poranna i wieczorna toa­leta przy umywalce (na siedząco), spożywanie posiłków przy stoliku, spacer do w. c. na odległość do 30 m, jeśli dalej — na fotelu wózkowym. Okres III: pozycja podstawowa sie­dząca i marsze. Stopniowe pełne uru­chamianie, stopniowe przedłużanie spacerów. Pełne uruchomienie określa zakończenie pobytu w szpitalu. Chorzy ci wymagają następnie rehabilitacji poszpitalnej — domowej lub sanato­ryjnej w szpitalu uzdrowiskowym.

Podobne prace

Do góry