Ocena brak

Model odniesienia OSI (Open System Interconnection)

Autor /Ilia Dodano /04.03.2013

Model odniesienia OSI (Open System Interconnection) - system ISO/OSI; także standard stworzony przez ISO do definiowania i łączenia systemów otwartych, stanowiący wzorcowy model współdziałania systemów i sieci heterogenicznych o warstwowej strukturze protokołów. Funkcje modelu odniesienia rozdzielono na siedem warstw odpowiadających kolejnym etapom przesyłania danych:

  • warstwa 1 - fizyczna (elektryczne i mechaniczne właściwości styków wg specyfikacji: V.24/V.28, X.21, X.21 bis i in.);

  • warstwa 2 - łącza danych (protokoły HDLC, SDLC i pochodne: LAP-B, LAP-D, LAP-M);

  • warstwa 3 - sieciowa (protokoły X.25 i in.);

  • warstwa 4 - transportowa (procedury datagramowe i wirtualne);

  • warstwa 5 - sesji (synchronizacja połączeń sesyj- nych, spójność transferów i danych);

  • warstwa 6 - prezentacji (konwersja formatów danych ASCII i EBCDIC, bezpieczeństwo danych, szyfrowanie, in.);

  • warstwa 7 - aplikacji (programy specyficznych usług sieciowych: FTAM, VT, MOTIS, CIMPRDA, DTB i in.).

Chociaż model OSI nie został powszechnie zaakceptowany, nadal jest stosowany do opisu i definiowania sposobu komunikowania między produktami komputerowymi pochodzącymi z różnych firm.

Podobne prace

Do góry