Ocena brak

Model budowy atomu Rutherforda

Autor /Chemik Dodano /31.01.2012

W 1911 r. współpracownik Thompsona, brytyjski fizyk Ernest Rutherford, zaproponował model budowy atomu, który wyjaśniał jego zachowanie zaobserwowane podczas doświadczeń. Ruther­ford sugerował, że w środku atomu znajduje się stosunkowo ciężkie, dodatnio naładowane jądro, wokół którego krążą bardzo lekkie, ujemnie nała­dowane elektrony.
Później okazało się, że samo jądro także składa się z cząstek, zarówno dodatnio naładowanych, jak i obojętnych. Cząstki dodatnie - protony -zostały odkryte w 1919 r. przez Rutherforda, natomiast obojętne neutrony - w 1932 r. przez sir Jamesa Chidwicka. Odkrycia te dopełniły nauko­wego wizerunku atomu, który do dzisiaj stanowi podstawę rozumienia struktury materii.

Podobne prace

Do góry